پرسش‌های متداول

نشریه پژوهشنامه کلام در چه زمینه ای مقاله می پذیرد؟

این نشریه در حوزه کلام اسلامی – کلام جدید مقاله می پذیرد.
این نشریه در حوزه های دیگر مانند فلسفه غرب، منطق، عرفان، علوم قرآنی و حدیثی که رویکرد کلامی ندارند، مقاله نمی پذیرد.
همچنین مقالات توصیفی صرف و یا مقالاتی که رویکرد میدانی و آماری دارند پذیرفته نخواهد شد.

در صورت اشکال در ثبت نام یا ورود به سامانه چه بکنیم؟

در صورت اشکال در ثبت نام یا ورود به سامانه با می توانید از طریق ایمیل pke.journals@miu.ac.ir همچنین تلفن 05138557310 داخلی 224 تماس بگیرید.

زمان تقریبی داوری و انتشار مقالات چه مدت است؟

زمان تقریبی داوری حدود 2 الی 3 ماه و زمان انتشار بسته به میزان تراکم مقالات پذیرفته شده، خواهد بود.

آیا نشریه هزینه ای برای انتشار مقالات دریافت می کند؟

بله. مبلغ یکصد و بیست هزار تومان برای ارسال به داوری و مبلغ سیصد هزار تومان پس از پذیرش مقاله برای فرایند انتشار مقاله اخذ می گردد.

آیا نشریه مقالات ترجمه ای منتشر می کند؟

خیر.فقط مقالاتی که جنبه تحقیقی و پژوهشی دارند مورد پذیرش قرار می گیرند

آیا نشریه مقالات به زبان غیر فارسی منتشر می کند?

خیر فقط مقالات به زبان فارسی مورد پذیرش می باشد