اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 770
تعداد پذیرش 102
تعداد عدم پذیرش 450
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 316

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 116
تعداد مشاهده مقاله 10704
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5865
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 72 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 48 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 82 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 178 روز
درصد پذیرش 13 %