اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 743
تعداد پذیرش 95
تعداد عدم پذیرش 453
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 331

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 112
تعداد مشاهده مقاله 8910
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5862
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 32 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 49 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 119 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 62 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 64 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 104 روز
درصد پذیرش 13 %