داوران

نام نام خانوادگی تحصیلات رتبه علمی کشور شهر سمت / سازمان رشته تخصصی
حسین اترک دکتری دانشیار ایران زنجان هیئت علمی دانشگاه زنجان کلام
هنا الحویزی دکتری استادیار عراق   جامعه المصطفی العالمیه کلام اسلامی
حوری بیانی دکتری مربی افغانستان    مربی جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی مشهد فلسفه و کلام
زهرا توکلی دکتری استادیار ایران اصفهان مدیر گروه کلام اسلامی جامعه المصطفی نمایندگی اصفهان فلسفه و کلام
عظیم حمزییان دکتری دانشیار ایران سمنان دانشیار گروه آموزشی الهیات دانشگاه سمنان فلسفه، کلام، عرفان
آمنه خاوری دکتری مربی افغانستان    مربی جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی مشهد فلسفه و کلام
اسماعیل دانش دکتری استادیار افغانستان    مربی جامعه المصطفی العالمیه فم فلسفه وکلام
جواد رقوی دکتری استادیار ایران مشهد هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی مشهد فلسفه وکلام
محمد تقی  رکنی لموکی سطح چهار حوزه استادیار ایران قم پژوهشگر  پژوهشگاه امام صادق (ع) کلام اسلامی
علیرضا زکی‌زاده رهنانی دکتری استادیار ایران قم پژوهشگر   ادیان و مذاهب
اکبر ساجدی سطح چهار حوزه دانشیار ایران تبریز هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز فلسفه، کلام، عرفان
محمود  صیدی دکتری استادیار ایران تهران گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شاهد فلسفه، کلام
محمد عباس زاده جهرمی دکتری استادیار ایران جهرم هیئت علمی دانشگاه جهرم فلسفه و کلام
طاهره عضدی نیا دکتری استادیار ایران مشهد گروه کلام جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی مشهد فلسفه اسلامی
سعیده فخار نوغانی دکتری استادیار ایران مشهد مدیر گروه کلام اسلامی جامعه المصطفی نمایندگی مشهد فلسفه و کلام 
مصطفی  فقیه اسفندیاری دکتری استادیار ایران مشهد هیئت علمی دانشگاه رضوی مشهد مقدس فلسفه و کلام 
مهدی گنجور دکتری استادیار ایران اصفهان  هیئت علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان فلسفه و کلام
محمدسالم محسنی دکتری استادیار افغانستان    مربی جامعه المصطفی العالمیه فم فلسفه و کلام 
زهرا  محمدی محمدیه دکتری مربی ایران مشهد دبیر پژوهش گروه کلام- عضو گروه کلام و مدرس گروه کلام فلسفه و کلام 
سید محمد  مظفری دکتری استادیار افغانستان   استادیار جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی مشهد  فلسفه و کلام
غلامعلی مقدم دکتری استادیار ایران مشهد دانشگاه علوم اسلامی رضوی فلسفه و کلام
عبدالله میراحمدی دکتری استادیار ایران تهران هیئت علمی دانشگاه خوارزمی کلام اسلامی
سید مجید  میردامادی دکتری استادیار ایران مشهد هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی مشهد فلسفه و کلام
مهدیه نزاکتی علی اصغری دکتری استادیار ایران مشهد مدرس گروه کلام جامعه المصطفی العالمیه فلسفه و کلام
سید علی واعظ زاده دکتری استادیار افغانستان   مدیر گروه آینده پژوهی جامعه المصطفی العالمیه کلام اسلامی
هادی وحدانی فر دکتری استادیار ایران کرمان هیئت علمی دانشکده ی الهیات و حقوق  فلسفه و کلام
محمدعلی وطن دوست دکتری استادیار ایران مشهد استادیار گروه فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد فلسفه و کلام