راهنمای نویسندگان

توضیحات تکمیلی را در اطلاعات نشریه / فرایند پذیرش مقاله مطالعه فرمایید

شرایط عمومی

 1. تکمیل فرم تعهد اصالت مقاله ارسالی به همراه امضای نویسنده یا نویسندگان و ارسال تصویر فرم امضا شده از طریقسامانه نشریات )بخش ارسال فایل های تکمیلی)

 2. مقالات باید به زبان فارسی روان و نتیجه تحقیق نویسنده یا نویسندگان باشد و دارای ساختار منطقی، مستند و مستدل باشد.

 3. مقالات ارسالی نباید قبلاً در نشریات داخلی و یا خارجی و یا به عنوان بخشی از یک کتاب چاپ شده باشند و نیز همزمان برای چاپ به سایر مجلات ارسال نشده باشند.

 4. مقالات ترجمه شده پذیرفته نمی‌شود.

 5. ارزیابی مقالات دو سو ناشناس است، لذا مشخصات نویسنده نباید در متن مقاله ذکر شود.

 6. مشخصات کامل نویسنده، شاملِ نام ونام خانوادگی، رشته تحصیلی و رتبه علمی، نشانی پست الکترونیکی، شمارة تماس و مؤسسة علمی وابسته، در فایل جداگانه ارسال شود.

 7. پس از دریافت مقاله، امکان حذف یا اضافه نویسنده امکان‌پذیر نیست.

 8. در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارد، نویسنده مسئول تعیین شود.

 9. مقالات باید در محیط word  از طریق سامانة نشریات علمی جامعه المصطفی ارسال شود.

 10. حجم مقالات باید حداقل 14 صفحه و حداکثر 20 صفحه (350 کلمه ­ای) تنظیم و ارسال شود.

 11. فصلنامه، حداکثر دو ماه پس از دریافت مقالات، نتیجه را به اطلاع نویسندگان می­رساند.

 

 

 

 

شیوه‌نامه تدوین مقاله

مقالۀ ارسالی باید از ساختار مناسب شاملِ  عنوان، چکیده، کلید واژه­ها، مقدمه، بدنة اصلی، نتیجه و فهرست منابع، بر اساس توضیحات ذیل برخوردار باشد:

 

 1. چکیده

چکیده فارسی مقاله (به همراه چکیده انگلیسی) حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه تنظیم شود و دربردارندۀ مسئله، هدف پژوهش و یافته­های پژوهش باشد.

 

 1. کلید واژه‌ها

حداقل سه و حداکثر  هفت واژة کلیدی مرتبط با محتوا که ایفا کنندة نقش نمایة موضوعی مقاله باشد.

 

 1. مقدمه

مقدمة مقاله، شامل مسئلة تحقیق، پیشینة، ضرورت و اهمیت پژوهش، جنبة نوآوری بحث، سئوالات اصلی و فرعی، تصویر اجمالی ساختار کلی مقاله بر اساس سؤالات اصلی و فرعی و تبیین مفاهیم پژوهش است.

 

 1. متن اصلی

متن اصلی مقاله، باید ناظر به یکی از محورهای ذیل باشد:

الف)  ارائه‌کنندة نظریه و یافته جدید علمی؛
ب)  تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛
ج) ارائه‌کنندة استدلال جدید برای یک نظریه؛
د)  ارائة نقد جامع علمی یک نظریه.

 

همچنین، رعایت نکات ذیل در بدنه اصلی مقاله لازم است:

الف) ماهیت، ابعاد و زوایای مسئله به خوبی توصیف و تحلیل شود؛
ب) پیشینة تحقیق و جنبة نوآوری در مقاله مشخص شود؛
ج) آراء و دیدگاه­ها به همراه ادله به طور مستند بیان، تجزیه و تحلیل شود؛
د) نظریات رقیب به طور مستدل نقد و ارزیابی شود؛
هـ) دیدگاه برگزیده و نتایج پژوهش به صورت منطقی و مستدل تبیین شود.

 

 1. نتیجه‌گیری

نتیجه بیانگر یافته‌های تفصیلی تحقیق است که به صورت گزاره‌های خبری موجز بیان می‌شود.
در این قسمت از ذکر بیان مسئله، مباحث مقدماتی، بیان ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذکر مثال یا مطالب استطرادی خودداری شود.

 

 1. ارجاع‌دهی و تنظیم فهرست منابع

الف) ارجاع‌دهی در متن باید به صورت درون‌متنی(APA) باشد.

ب) اطلاعات کتاب­شناختی کامل منابع و مآخذ اعم از فارسی، عربی و لاتین در انتهای مقاله با رعایت تربیت الفبایی نام خانوادگی نویسندگان براساس شیوة زیر آورده می­شود:

 

کتاب:  نام خانوادگی  و نام نویسنده(سال نشر)، نام کتاب، (ترجمه یا تحقیق)، شماره جلد، نوبت چاپ، محل نشر و ناشر.

 

مقاله: نام خانوادگی  و نام نویسنده(سال نشر)، «نام مقاله»، نام نشریه، شماره نشریه  و شماره صفحات.