پاسخ به شبهات ناصر القفاری دربارۀ آموزه «تقیه» در شیعه

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب

2 استادیار دانشکده شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

یکی از آموزه‌های مهم مکتب تشیع که در طول تاریخ، سبب حفظ کیان مذهب شده و شیعیان را از گزند خطرات و تهدیدها حفظ کرده، «تقیه» است. تقیه، حکمی شرعی است و تمام مسلمانان، حتی صحابه و تابعین به آن فتوا داده و عمل کرده‌اند، ولی شیعیان به خاطر در اقلیت بودن و مورد ظلم و تهدید قرار گرفتن، بیشتر به این حکم الهی عمل کرده‌اند، به نحوی که تقیه شعار آنان قرار گرفته است. برخی از دشمنان شیعه، با استناد به این شعار شیعه، این حکم الهی را مساوی با عمل منافقانه قرار داده‌ و به این واسطه، جنایاتی را علیه شیعیان انجام می‌دهند. ناصر بن عبدالله القفاری از استادان و روشنفکران برجسته وهابی دانشگاه‌های عربستان است که بیشتر نوشته‌هایش را به نقد مذهب شیعه اختصاص داده است. دو کتاب «تقریب بین السنه و الرافضه» و «اصول مذهب الشیعه الاثنی عشریه عرض و نقد» از مهم‌ترین کتاب‌های اوست. قفاری در کتاب «اصول مذهب الشیعه الاثنی عشریه عرض و نقد» با استناد به منابع شیعی، آموزه‌های شیعه، از جمله تقیه را نقد کرده است. او آیات مورد استناد شیعه در جواز تقیه را مختص به کفار می‌داند و با استناد به تعریف شیخ مفید از تقیه و روایات شیعه تقیه را رد می‌کند. این مقاله در تلاش است تا با روش کتابخانه‌ای و مبنا قراردادن قرآن و منابع حدیثی شیعه و اهل سنت و بنای عقلا به نقدهای قفاری پاسخ دهد.
 
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:
مگیران:
https://www.magiran.com/paper/2193429
نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1697604

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Respond to Dubious Questions of Nasir al-Qaffari regarding “Taqiya” in Shi'ism

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hosein marvi 1
  • Muhammad Hasan Nadem 2
1 PhD candidate of University of Religions and Dominations
2 PhD and Assistant Professor of University of Religions and Dominations
چکیده [English]

One of the important teachings of Shi'ism that has been able to protect and save the roots of Shi'ism and the Shias from threats and dangers, is Taqiya (dissimulation).
Taqiya is a religious verdict and all the Muslims, including the Sahaba & Tabe’in (Companions and the Followers), have approved and practiced it. However the Shias, due to being the minority and being oppressed and being in danger, have practiced this divine rule more to a point that it has been placed as their moto.
Some of those who have enmity with Shi'ism, using this moto of Shia, set equal this divine rule to a hypocritical action and justify horrible actions against the Shias.
Nasir ibn Abdullah al-Qaffari is a teacher and elite figure of Wahhabi universities of the Saudi Arabia, who has devoted most of his writings to criticism of Shi'ism. Two books of “Taqrib bayn al-Sunna va al-Rafidah” and “Usul Madhab al-Shi’a al-Ethna ‘Ashari ‘Ard va Naqd” are among his most important works. In the book of “Usul Madhab al-Shi’a al-Ethna ‘Ashari ‘Ard va Naqd”, Qaffari has criticized the teachings of Shi'ism including the topic of Taqiya based on Shia resources.
He considers the verses that has been used by Shi'ism in permitting Taqiya exclusive to the infidels, and he rejects the topic of Taqiya by referring to description of Sheikh Mofid of Taqiya and Shia narrations.
This research tries to criticize the dubious questions of Qaffari using library method and placing the Qur’an and Shia and Sunni narrative sources and the method of the Wise as its base

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taqiya
  • Hypocrisy
  • exaggeration
  • Shia
  • Sunni
  • Qaffari
قرآن کریم
-        آلوسی البغدادی، شهاب‌الدین محمود بن عبدالله(1420ق)،روح المعانی، تحقیق: محمد احمد الاحد، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
-        ابن‌جوزی، جمال‌الدین ابوالفرج(بی‌تا)، کتاب الأذکیاء، ج1، نسخه PDF.
-        ابن حزم، ابومحمد علی بن احمد(بی‌تا)، المحلى، ج7، بیروت: دارالفکر.
-        ابن عساکر، ابوالقاسم علی بن حسن دمشقی(1995م)، تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها وتسمیة من حلها من الأماثل، تحقیق: محب‌الدین أبی سعید عمر بن غرامة العمری، بیروت: دار الفکر.
-        ابن کثیر، عمادالدین ابوالفداء اسماعیل بن عمر(1409ق)، البدایة والنهایة، چ5، بیروت: دار الکتب العلمیة.
-        ابن منظور، محمدبن مکرم(1414ق)، لسان العرب، تحقیق: جمال‌الدین میردامادی، بیروت: دارالفکر.
-        احمد بن حنبل، ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل(1421ق)، مسند احمد بن حنبل، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، چ1، بیروت: مؤسسۀ الرساله.
-        امین، سید محسن(1403ق)، نقض الوشیعۀ، چ4، بیروت: مؤسسۀ الأعلمی.
-        امینی، ابراهیم(1374)، بررسی مسائل کلی امامت، چ3، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
-        انصاری، مرتضی(1412ق)، التّقیّه، قم: مؤسسۀ قائم آل محمدأ.
-        بحرانی، سید هاشم(1422ق)، غایۀ المرام وحجۀ الخصام فی تعیین الإمام من طریق الخاص والعام، تحقیق: سید علی عاشور، بیروت: مؤسسۀ التاریخ العربی.
-        بخاری، محمد بن اسماعیل(1431ق)، صحیح البخاری، بیروت: دارکتاب العربی.
-        حرّ عاملى، محمد بن حسن(1409ق)، وسائل الشیعة، قم: مؤسسۀ آل‌البیت:.
-        راغب اصفهانی، حسین بن محمد(1412ق)، مفردات ألفاظ القرآن، چ1، بیروت: دارالقلم.
-        رشید رضا، سیدمحمد(1373ق)، تفسیر المنار، قاهره: دار المنار.
-        سرخسی، محمدبن احمدبن أبی سهل(1414ق)، المبسوط، بیروت: دارالمعرفۀ.
-        سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن بن ابی‌بکر(1431ق)، جامع الأحادیث(الجامع الصغیر وزوائده والجامع الکبیر)، بیروت: دارالفکر.
-        صدوق، محمد(1404ق)، من لایحضره الفقیه، چ2، قم: جامعه مدرسین.
-        طبرسی، لفضل بن حسن(1431ق)، مجمع البیان، چ1، قم: مکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریه.
-        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1418ق)، مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، تحقیق: مهدی هوشمند، چ1، قم: دارالحدیث.
-        طبری، محمد بن جریر(1408ق)، تاریخ الطبری، بیروت: دارالکتب العلمیة.
-        عسقلانی، احمد بن علی(1379ق)، فتح الباری، بیروت: دارالمعرفۀ.
-        عکبری، ابن بطۀ(1415ق)، الإبانۀ الکبری، ریاض: دارالرایۀ للنشر و التوزیع.
-        غروی، علی(بی‌تا)، التنقیح فی شرح العروۀ الوثقی(تقریرات آیت الله خویی)، قم: موسسه احیاء آثار آیت الله خویی.
-        فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله(1422ق)، اللوامع الالهیۀ فی المباحث الکلامیۀ، چ2، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
-        فخر رازی، ابوعبدالله محمدبن عمر(1413ق)، التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب، چ4، مکتب الاعلام الاسلامی.
-        قفاری، ناصر بن عبدالله(بی‌تا)، أصول مذهب الشیعۀ الإثنی عشریۀ؛ عرض ونقد، نسخه PDF.
-        قندوزی، سلیمان بن ابراهیم(1416ق)، ینابیع المودۀ لذو القربی، قم: دارالاسوۀ للطباعۀ والنشر.
-        کوفی، ابن ابی شیبه(1409ق)، المصنف فی الاحادیث و الآثار، بیروت: دارالفکر.
-        مسعودی، علی بن الحسین بن علی(1404ق)، إثبات الوصیة للإمام علیّ بن ابی طالب7، چ2، قم: منشورات الرضی.
-        ــــــــــــــــــــــــــــ(بی‌تا)، مروج الذهب ومعادن الجواهر، شرح: مفید محمد قمیحة، چ1، بیروت: دار الکتب العلمیة.
-        مطهری، مرتضی(1370)، مجموعه آثار شهید مطهری، تهران: انتشارات صدرا.
-        مفید، محمد بن محمد بن نعمان(1413ق)، تصحیح إعتقادات الإمامیه، چ1، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید.
-       موسوی بجنوردی، سید محمدحسن(1419ق)، القواعد الفقهیّه، تحقیق: مهریزی و درایتی، چ1، قم: نشر هادی.