تحلیل انتقادی دیدگاه نورمن گیسلر درباره معجزات نبی(ص) از منظر علامه طباطبایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی

2 مدیر گروه معارف، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، خراسان رضوی

3 معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نقش الهیاتی معجزه در اثبات نبوّت سبب شده تا در کانون مناظرات بین الادیانی اسلام و مسیحیت قرار گیرد. نورمن گیسلر فیلسوف و مدافعه‌پرداز الهیات سیستماتیک مسیحی از جمله کسانی است که معجزات نبی را در سه حیطه امکان، وقوع و امتناع بررسی نموده است. وی آیات دال بر امکان و وقوع معجزات را مواجه با نقد علمی، عقلی، لغوی، تفسیری، روایی و تاریخی می­داند. در این مقاله مستندات وی با تأکید بر آرای علامه طباطبایی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، مهم­ترین اشکالات روشی نورمن گیسلر عبارت است از عدم توجه به دستاوردهای دانش نقد الحدیث و فهم قرآن از طریق تفسیر قرآن به قرآن و توجه به سیاق و دلالت منطقی آیات. از جمله کاربردهای اندیشه علامه طباطبایی در تحلیل انتقادی دیدگاه نورمن گیسلر عبارت است از توجه به بُعد هدایت اختیاری معجزات، جسمانی و روحانی بودن معجزاتی همچون معراج و قابلیت اعتبار سنجی آن، بُعد مثالی شقّ­الصّدر، معیار پذیری معجزه شقّ القمر و توجیه‌پذیری امتناع معجزات اقتراحی.

کلیدواژه‌ها