نقد نظریه فخر رازی در باب تعیین امام ذیل آیات «ولایت و خلافت»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران

چکیده

مسئله ولایت و خلافت بلافصل پیامبر اکرم, از مهم‌ترین مباحث اختلافی میان شیعه و اهل سنت است. در بحث راه تعیین امام بین مذاهب اسلامی از طریق  نص هیچ گونه اختلافی وجود ندارد، اما در اینکه آیا نصی در این مورد رسیده است یا نه، شیعه قائل به نص جلی در بحث امامت است و امامت را منصبی الهی می­داند که جز با طریق نص شرعی امکان‌پذیر نیست، اما اهل سنت بالاخص فخر رازی در اینکه آیا امامت به نص است یا به بیعت و اختیار(اجماع)T چون نص جلی از سوی خدای متعال را انکار می­کند، راه دوم یعنی بیعت و اجماع را برمی‌گزیند و آن را بر عهده مردم می­داند. در این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی به نقد  شبهات فخر رازی در مورد نص جلی و دلایل ایشان در  بحث بیعت و اجماع خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها