تبیین رابطه شأن حقیقی و حقوقی امام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌پژوه دکتری کلام تطبیقی جامعة المصطفی العالمیة

2 استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

کلیدواژه‌ها