بررسی نگاه وهابیان به «مهدویت» با تأکید بر دیدگاه «عبدالعزیز بن باز

نویسندگان

چکیده

مسئله «مهدویت» از مسائلی است که تمام مسلمانان به گونه‌ای آن را پذیرفته‌اند. فرقه‌ وهابیت نیز همانند دیگر مذاهب اسلامی بنا بر روایاتی که آنها را متواتر می‌دانند، اصل مهدویت، عدالت‌گستری مهدی موعود و خروج او در آخرالزمان را باور دارند. «عبدالعزیز بن‌باز» نیز به عنوان یکی از شخصیت‌های مهم وهابی معاصر، نظراتی هرچند پراکنده در باب مهدویت ارائه نموده است. نوشتار پیش‌رو کوششی توصیفی‌ـ‌تحلیلی برای بررسی دیدگاه وهابیان، به ویژه عبدالعزیز بن‌باز راجع به مهدی موعود است. بن‌باز اخبار دلالت‌کننده بر اصل مهدویت را متواتر شمرده و منکر مهدویت را نیز کافر می‌داند. وی ویژگی‌هایی چون هم‌نامیِ پدر مهدی با رسول خدا, از اهل‌بیت بودن، حسنی بودن، عدالت گستری، حکومت کردن بر مبنای شرع مطهر، هم‌زمانی با ظهور عیسی} و ... را برای مهدی آخرالزمان برمی‌شمرد، اما نقدهایی جدی نیز بر دیدگاه او وارد است که نگارنده تلاش نموده در نقد دیدگاه وی بیشتر به منابع مورد پذیرش وهابیان رجوع نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the Wahhabism View on Mahdaviat based on Abd al-Aziz ibn Baz Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Seyed Murteza ‘Adeli
  • ‘Isam ‘Ali Yahya al-Imad
چکیده [English]

Topic of “Mahdaviat” is a topic which all the Muslims have accepted in some way or another. The Wahhabism also believe in the principle of Mahdaviat, spread of justice and his appearance at end-times, based on narratives which they consider as Mutawatir. “Abdul-Aziz Binbaz”, being one of the recent figures of the Wahhabism school, has made some comments, though sporadically, about the topic of Mahdaviat. The current article is a work on reviewing the viewpoint of the Wahhabism in regards to the Promised Mahdi specifically Abdul-Aziz Binbaz using descriptive-analytical method. Binbaz considers the narrative in regards to the essence of Mahdaviat as Mutawatir and calls the one who rejects the idea as Kafir (infidel). He has counted characteristics such as having the same name as the Holy Prophet of Islam (s.a.w), being from the Ahlulbayt (a.s), descendent of Hasan (a.s), spreading justice, governing based on the holy Sharia, being present with the coming of Jesus and … for the Mahdi of the end-times. However there are some legit critics about his view in which the writer has tried to use the Wahhabi sources for the most part.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdaviat
  • Imam Mahdi
  • Sunnites
  • Wahhabism
  • Abd al-Aziz ibn Baz