دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی میزان صحت انتساب غلو در احادیث بصائر الدرجات؛ مطالعه موردی روایات «قدرة الأئمة» علیهم السلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1398

پروین بهارزاده؛ فتحیه فتاحی زاده؛ مریم احدیان


2. نقد دیدگاه ابن تیمیه در باب تقیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1398

سید حسین نوری


3. تحلیل انتقادی - مقایسه ای مواجه اهل سنت و ابن تیمیه با فضائل فاطمه الزهرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1398

رضا جلیلی


4. بررسی دیدگاه اشاعره و ابن عربی در مسئله خلق مدام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1398

قدرت الله خیاطیان؛ زهرا گل نواز


5. نقد نظریه "نص" و "اجماع" در تعیین "امام" از دیدگاه فخر رازی ذیل آیات ولایت و خلافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

زهره بابااحمدی میلانی


6. بررسی و نقد مستندات الاهیات سلبی قاضی سعید قمی در معناشناسی صفات خداوند بر اساس روایات امام رضا (علیه‌السلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

سید علی مشهدی؛ وحیده فخار نوغانی؛ سید حسین سید موسوی


7. نقد و بررسی قاعده «وجوب سکوت در قبال مشاجرات صحابه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1398

عبدالرحمان باقرزاده؛ عزالدین رضانژاد


8. تحلیل نظریۀ «صدور فلسفی» و «ابداع کلامی» پیرامون تفسیر «خلقت»، در پرتو قاعدۀ «معطی الشّیء لا یکون فاقداً له»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

علی شفابخش


10. بررسی دیدگاه قاضی سعید قمی در نسبت سنخ وجود خدا و ممکنات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

محمد مصطفائی


11. بررسی ماهیت گزاره‌ای و غیرگزاره‌ای ایمان در نظام حکمت صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

سید حسین حسینی الهی؛ وحیده فخار نوغانی


12. نقد و بررسی مقاله «گستره ی عصمت از منظر علامه طباطبایی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

علی فقیه؛ سید احمد فقیهی


13. تبیین عقلانی آموزه توبه در اندیشه علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

جواد رقوی


14. بررسی تحلیلی امکان دست‌یابی غیر پیامبران و امامان به برخی درجات عصمت با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

محمدعلی وطن دوست


15. نقد و برررسی پاسخ های تعارض آیه 52 سوره شوری و 56 سوره قصص، با تاکید بر نگرش حکمی-عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

غلامعلی مقدم؛ نبی الله صدری فر


16. تحلیل انتقادی دیدگاه نورمن گیسلر در باب معجزات نبی (ص) از منظر علّامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

سید مهدی سجادی؛ محمد جواد عنایتی راد؛ وحیده فخار نوغانی؛ سید حسین سید موسوی


17. الهیات سلبی حمیدالدین کرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

وحیده سعدی نعلبندی؛ سید عباس ذهبی


18. تحلیل انتقادی دیدگاه قائلین به جواز لعن خلفا در مکتب اهل بیت (علیهم السلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

الهام زرین کلاه


19. بررسی تطبیقی دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی و علی عبدالرزاق درباره خلافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

فاطمه علمی راد


20. ارتباط اعمال انسان با حوادث جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

هنا الحویزی (مدنی)


21. پاسخ به شبهات ناصر القفاری دربارۀ آموزه «تـقیـه» در شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

محمد حسین مروی؛ محمد حسن نادم


22. تبیین و نقد مفهوم و مصداق عالم ذر از دیدگاه شیخ احمد احسائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

رضا نوین


23. رسالت برهان نظم؛ اثبات وجود یا صفات خداوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

فرح رامین


24. واکاوی نقّادانه دلایل برقعی پیرامون نفی توسّل به اهل‌بیت(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

مهیار خانی مقدم؛ سید مجید نبوی


25. نظریه انسان‌شناسی شبکه‌ای در پرتو مبنای هستی‌شناسی (عنوان جایگزین: تأثیر مبنای هستیشناسی درتولید تئوری انسان‌شناسی دینی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

عبدالله صادقی؛ عبدالحمید واسطی


26. بازخوانی برهان نظم برمبنای حساب احتمالات به همراه نقد نظریه تکامل تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

مسعود پوستچی اول؛ حجت اسعدی


27. نقدی بر معرفی فرقه «غلات» در دایرة المعارف اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

مهدیه دهقانی قناتغستانی


28. تحلیل و نقد دیدگاه معتزله و شبهه‌ی کلینی درباره‌ی صفات حق از منظر حکیم سبزواری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

سید محمدکاظم علوی؛ زهرا دلبری


29. ارزیابی دیدگاه ونزبرو در باب «نشانگان نبوت» در کتاب مطالعات قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

فاطمه نجارزاده گان؛ فتح الله نجارزادگان


30. پاسخ های نقضی به شبهات اهل سنت حول آیۀ ولایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

مهدی فرامرزی پلنگر؛ حامد دژآباد؛ علیرضا صادقی